PICTURES OF CAMPAIGN PROGRAMME OF BRANCHES OF KOLKATA SSA

 

                                 

                                                                               Daimondharbour                                                                                                                  Diamondharbour

                                     

                                                                                  Dimondharbour                                                                                               Champadanga

                                         

                                                               Champadanga